Vanliga tecken på att du kan ha ett särbegåvat barn

Tecken på särbegåvat barn

Omkring 5 procent av alla skolelever i den svenska skolan antas vara särbegåvade. Det innebär att de har extra lätt att lära sig saker inom vissa ämnesområden, men enklast är att upptäcka det inom områden som matematik och språk.

Det finns ingen egentlig definition av begreppet särbegåvning, men Skolverket refererar ofta till en beskrivning av Roland S Persson, professor i psykologisk pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping:

Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet.

Det är lätt att tro att dessa barn har det enkelt i skolvärlden, men ofta är det tvärt om. När barnet inte blir stimulerat och får utmaningar på ”sin nivå” kan reaktionerna ta sig olika uttryck – som ofta misstolkas av både pedagoger och kompisar.

Det är inte helt ovanligt att särbegåvade barn hittas bland de stökigare barnen i klassen, men de kan också göra sig osynliga i sin iver att passa in i gruppen och för inte sticka ut. I båda fallen underpresterar de i skolan, eftersom särbegåvning och hög prestationsnivå sällan går hand i hand.

Enligt amerikanska psykologen och författaren Linda Silverman, som arbetat över fyrtio år med att utreda barn med särskild intellektuell begåvning på Gifted development center i Denver, kan särbegåvade barn behöva minst lika mycket hjälp som elever med intellektuella funktionshinder. Det finns annars en stor risk att de går genom livet utan att varken de själva eller samhället kan dra nytta av deras unika kunskaper.

Det intellektuella avståndet mellan barnet och jämnåriga skapar snabbt en känsla av utanförskap och hanteras det inte rätt av omgivningen kan självkänslan skadas. Dessutom hänger ofta den höga intelligensen ihop med en hög känslighet, något som forskare tror bidrar till en ökad utsatthet i just skolmiljön.

Tecken på att ditt barn har en särskild begåvning:

 • Barnet läser och berättar redan i 3-4-årsåldern.
 • Barnet ritar tidigt realistiska teckningar med många detaljer.
 • Barnet använder sig tidigt av musik på ett uttrycksfullt och moget sätt
 • Barnet visar stor talang inom en särskild idrott
 • Barnet kan tidigt lösa avancerade matematiska ekvationer.
 • Barnet visar stark empatisk förmåga och hög moral
 • Barnet överraskar omgivningen med sin ovanliga förmåga inom något område
 • Barnet är uttråkat och rastlöst i skolan
 • Barnet dagdrömmer under lektionstid (den egna tankevärlden har större utmaningar än skolarbetet)
 • Barnet upplever att det är svårt att arbeta med lätta arbetsuppgifter
 • Barnet är extremt vetgirigt och har frågor som kan verka provocerande för lärarna
 • Barnet ägnar sig åt sina intressen så intensivt att hen verkar nästan “besatt”
 • Barnet kan ha svårt att släppa en aktivitet i skolan och gå vidare till nästa. Avbrott kan orsaka stor frustration
 • Barnet sysslar med annat än det hen borde göra i skolan, men klarar sig ändå.
 • Barnet försöker undvika nya aktiviteter (perfektionister tycker det är obehagligt att vara nybörjare)
 • Barnet presterar under genomsnittet i klassen på grund av dålig motivation
 • Barnet är mycket självkritisk, både hemma och i skolan

Det är svårt att upptäcka ett särbegåvat barn, för att kunna konstatera särskilda begåvningar kan skolan ta hjälp av ett verktyg. Det test som används för att bedöma intelligens hos barn heter WISC IV och det mäter bland annat verbal förmåga, språklig förståelse, förmåga att se mönster, arbetsminne, snabbhet.

Om barnet har ett IQ-värde över 125 så tyder det på särbegåvning.

Ibland låter skolan särbegåvade elever flytta upp till högre årskurser för att de ska få den intellektuella stimulering som de behöver för att utvecklas.

Källor: 12 tecken på att du har en särbegåvad elev, filurum.se, dn.se, boken Gitftedness av Linda Silverman

Utvald läsning