En del av

Varför blir barn mobbare? Studie pekar ut föräldrarna

14 jul, 2019 
Mikaela Alex
Varför blir vissa barn mobbare?
Vad är det som driver ett barn till att mobba andra? Meningarna går isär – ofta är det helt vanliga barn, vilket gör att föräldrarna har svårt att acceptera det. En ny studie visar att hur föräldrar pratar med sina barn kan göra all skillnad.
Annons

Mobbning är tyvärr något de flesta barn stöter på någon gång under sin uppväxt – antingen blir de utsatta, utsätter andra eller ser det hända. Som förälder kan det kännas fruktansvärt jobbigt att få höra att ens barn blir mobbat, men att höra att det är ens eget barn som står för trakasserierna är inte alltid lättare.

Tidigare forskning har visat att föräldrarna kan ha stor betydelse för hur barn hanterar andra barn. Barn vars föräldrar är aggressiva, avvisande eller bestraffande löper större risk både för att börja mobba och att bli mobbade.

Även när forskare från Sverige, USA och Kanada tittade på vad som påverkar barn mest hittade man ett mönster:

Föräldrar som är nedlåtande, hånfulla och kritiska mot sina barn löper större risk att uppfostra mobbare.

Hån och kritik skapar mobbare

– Föräldrar som svarar på barns öppenhet med hån, kritik, sarkasm, förminskande, där finns det en mycket stor risk att de ungdomarna blir mobbare, säger Håkan Stattin, professor i psykologi på Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien, som publicerats i Journal of Youth and Adolescence.

Annons

Barn som får växa upp i en miljö där de ofta blir förnedrade och förminskade får ofta svårt att reglera det emotionella, och aggressionerna och frustrationen föräldrarnas beteende frammanar tas istället ut på andra barn i omgivningen, menar Stattin. Ett beteende som dels kan innebära mobbning i skolan – men även våldshandlingar på fritiden.

Kan användas för att minska mobbning

Forskarna följde 1409 barn som gick i årskurserna 7-9 i Sverige, under tre år. Och det man anser vara det viktigaste med resultaten är att man kunde se hur det kom sig att barn i vissa familjer blir mobbar men andra inte.

Resultaten kan hjälpa dels vid framtida forskning, men kanske redan nu kan användas när vi bekämpar mobbning i skolan.

– Jag tror att den kan användas direkt för att förebygga mobbning, för nu så visar den här studien så entydigt vilka typer utav föräldrabeteenden som skapar mobbingbeteende, säger Håkan Stattin.

Tidigare forskning har även visat att barn som mobbar ofta själva är eller varit mobbade i skolan, att de har en sämre relation till föräldrarna och trivs mindre i skolan.

Foto: TT

Vad kan man göra om ens barn är den som fryser ut och trakasserar andra barn? Här är psykologens bästa tips.
Sex tecken på att ditt barn kan vara utsatt för nätmobbning och tips för att skydda barn på nätet!
Annons