8 sätt att stärka din tonårings självförtroende

Hjälp din tonåring med själförtroendet

Unsplash
Vad du säger till ditt tonårsbarn har stor inverkan på hur väl hen utvecklar sitt självförtroende. Så här kan du hjälpa till att stötta på rätt sätt!

Tonårstiden är ofta en rätt så tuff period i livet, då man som ung vuxen försöker hitta sin identitet och stå på egna ben, samtidigt som känslolivet är stormigt. Ett tryggt stöd från föräldrarna kan vara enormt värdefullt och hjälpa tonåringen att lita på sin egen förmåga.

Här är 8 saker du som förälder kan göra för att stärka din tonårings självförtroende:

Hjälp din tonåring att hitta själförtroendet

Med uppmuntran och rätt backning kan ni bygga både relation och självkänsla!

TT

1. Var generös med uppmuntran

Det är lättare för en tonåring att tro på sig själv om hen upplever att föräldrarna gör det. Uppmuntra din tonåring att våga försöka ta sig an en utmaning, snarare än att fokusera på resultatet. Det är inte prestationen i sig som är det viktiga, utan ansträngningen. Förmedla att övning ger färdighet och att ihärdighet lönar sig i längden.

2. Stötta under motgångar

Att kämpa sig igenom tuffa perioder och resa sig efter bakslag bygger självförtroende och uthållighet. Diskutera gärna vad man kan lära sig av att misslyckas och hur man kan göra annorlunda nästa gång – men utan att kritisera.

3. Behandla felsteg som undantag

Det är mänskligt att fela, särskilt under ungdomsåren. Om din tonåring gjort något dumt, försök att skilja på person och handling. Klanka ner på tonåringens karaktär – utan se händelsen utifrån ett större perspektiv: ”Du brukar vanligtvis uppföra dig väl och bete dig ansvarsfullt, även om du inte gjorde det den här gången.”

4. Tro på tonåringens egen förmåga

Var inte för snabb med att erbjuda hjälp med uppgifter eller att leverera färdiga lösningar på problem, utan låt din tonåring först försöka själv. Att anstränga sig och lyckas på egen hand ger större tillfredsställelse än om föräldrarna gjort något åt en. Om din tonåring ber om assistans, förklara att du gärna hjälper till – men att du vill börja med att diskutera vad hen själv har för idéer om tänkbara lösningar.

5. Dela ut ansvar

Låt tonåringen få egna ansvarsområden, till exempel uppgifter i hushållet som hen förväntas hjälpa till med. Visa att du litar på att tonåringen klarar av detta och att ansträngningen uppskattas.

6. Var inte för auktoritär

Din tonåring är snart vuxen och behöver lära sig att utveckla självständighet och ta ansvar för sig själv. Var därför inte för strikt med regler, det ger budskapet att du inte litar på ditt barn. Låt hellre tonåringen vara med och själv förhandla fram riktlinjer som främjar frihet under ansvar.

7. Var försiktig med att uttrycka oro

Det är naturligt att oroa sig över sitt tonårsbarn, men försök att uttrycka din oro till eller inför tonåringen – det kan skapa känslor av osäkerhet. Låt hen istället känna att du tror på och hejar på hen i alla situationer. Vädra sedan din oro till din partner eller en vän istället.

8. Ge beröm på rätt sätt

En tonåring söker bekräftelse från sin omgivning och inte minst sina föräldrar – och det kan kännas självklart att som förälder berömma framgångar. Men tänk på att om du säger ”jag är så stolt över dig” när tonåringen lyckats med någonting, kan det också tolkas som att du blir besviken när hen misslyckas – och detta kan skapa prestationsstress. Fokusera istället på tonåringens egna känslor: ”Hur kändes det när du klarade det?”

Källa: Psychology Today