Folkhälsomyndigheten: Barns alkoholvanor börjar hos föräldrarna

Ung kvinna med flaska i handen.

Forskare i Australien har gjort en systematisk litteraturöversikt över 131 studier om ungas alkoholvanor och deras föräldrar, något som Folkhälsomyndigheten nu har sammanfattat.

I översikten kan vi se att det finns ett gäng så kallade föräldraskapsfaktorer, som påverkar vad barnet kommer att ha för relation till alkohol senare i livet. Vissa faktorer skyddar barnen från konsumtion av alkohol och relaterade problem – till exempel att ha föräldrar som ger stöd och själva har sunda alkoholvanor.

Föräldrar med en tillåtande attityd en risk

Andra faktorer ökar däremot risken för att barnet ska få en negativ relation till alkohol, till exempel föräldrar som ser till att barnet har tillgång till alkohol hemma och som har en tillåtande attityd till att barnen dricker.

En sådan föräldraskapsfaktor i sig har inte så stor betydelse, men finns det flera av de negativa faktorerna kan det leda till större effekter.

Forskarnas slutsatser är att det därför bör finns fler och bättre resurser som vänder sig till föräldrar som berör unga och alkoholkonsumtion.

Foto: TT

Utvald läsning