Ny forskning: Övervikt kan ge tidigare pubertet hos flickor

Flickor kommer tidigare i puberteten.

Flickor går in i puberteten ett helt år tidigare i dag än vad man gjorde på 70-talet. Det kopplar nu forskare till att fler och fler barn är överviktiga.

Flickor kommer in i puberteten ett helt år tidigare nu än vad man gjorde 1970. Det tror danska forskare kan ha att göra med att övervikt bland barn blir allt vanligare, då övervikt påverkar hormonerna i kroppen och kan skapa obalanser. I vanliga fall brukar man säga att puberteten sker i åldrarna 8–13 år, genomsnittsåldern för tjejer i Europa är i dag 10 år. Pojkar går vanligtvis in i puberteten ett år senare. Sedan 1977 har tiden för pubertetens start hos flickor kortats med tre månader per decennium.

Dubbelt så stor risk för tidig pubertet

Det är forskare vid Köpenhamns universitet som drar slutsatsen att tidigare pubertet och fetma hör ihop efter att ha tittat på 38 studier gjorda på flickor runt om i världen. I studierna har man kartlagt när flickor har börjat utveckla bröstkörtlar, vilket är ett av de tydligaste tecknen på att puberteten har börjat. Tidigare studier har visat att överviktiga flickor löper dubbelt så stor risk att hamna tidigt i puberteten än normalviktiga. Det kopplas till att övervikt kan ge insulinresistens och leda till att öka nivåerna av könshormonet östrogen, som då kan ge en skjuts in i puberteten.

Stress kan också ge tidigare pubertet

Men det är inte bara övervikt som kan vara orsaken till tidigare pubertet, påpekar forskarna. Det kan också handla om kemikalier och föroreningar i vår miljö, samt om psykologiska faktorer. Stress till exempel skulle, enligt forskarna, kunna vara en faktor som påskyndar barns biologiska övergång till vuxen ålder.

Att komma in i puberteten tidigare kan leda till att man också hamnar i klimakteriet tidigare, det kan även vara kopplat till högre risk att drabbas av till exempel cancer och hjärt-kärlsjukdomar under sin livstid.

I dagsläget är två miljarder människor överviktiga runt om i världen – i Storbritannien är det vart tredje barn.

Tecken på för tidig pubertet

Enligt Vårdguiden finns det några tecken på för tidig könsmognad. För flickor handlar det om att bröstkörtlarna börjar utvecklas före åtta års ålder. Hos pojkar att testiklarna börjar växa före nio års ålder. Men fler faktorer spelar in och läkare behöver göra en undersökning av hela kroppens utveckling för att kunna avgöra hur det ligger till. Bland annat ser man då på vikt, längd, förändringar i hud och i hårväxt, samt förändringar i underlivet.

Källa: Dailymail.co.uk

Foto: TT