En del av

Cis, ickebinär, transperson – här är HBTQ-begreppen alla föräldrar bör ha koll på

03 aug, 2022 
Johanna Bengtsson
Cisperson, ickebinär och transsexuell. För att inkludera och acceptera olika identiteter, uttryck och läggningar gäller det att ha koll på vad orden faktiskt betyder. Vi har skapat en ordlista som alla föräldrar bör lära sig.
Annons
7 tecken på att du har en tonåring hemmaBrand logo
7 tecken på att du har en tonåring hemma

Länge har de enda uttalade sexuella läggningarna varit homosexuell och heterosexuell. Idag vet vi bättre och har breddat tidigare använda uttryck som lesbisk och gay.

Kanske har du hört talas om uttrycket ”HBTQ”? Det har under de senaste åren utökats till ”HBTQIA+”. Det är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Pluset har lagts till för att inkludera alla olika identiteter, uttryck och läggningar.

För att inkludera alla, och även göra det lättare för ditt barn eller tonåring att våga identifiera sig med det hen känner, gäller det såklart att du som förälder är påläst. Därför har vi satt ihop en ordlista med information från UR och RFSL där varje begrepp förklaras.

Detta betyder ”HBTQIA+”-begreppen

Asexuell - (ace)

En asexuell person föredrar romantiska relationer framför sexuella. Asexuell kan användas för att beskriva en person som aldrig eller under en period inte känner sexuell attraktion, inte har någon sexlust eller inte önskar inkludera andra fysiskt i det sexuella.

Annons

Bisexuell

Person som attraheras av både män och kvinnor, kön spelar ingen roll.

Homosexuell

Person som attraheras av personer av samma kön som en själv.

Heteronorm

Syftas på de normer som har att göra med kön och sexuell läggning. Allt från förväntningar på hur en ”riktigt” kille eller tjej ska vara och bete sig och att tjejer och killar förväntas bli kära i varandra. Heteronormen kan leda till att det förutsätts att alla är heterosexuella, tills någonting annat blir synligt eller sägs. Heteronormer gör också att heterosexuella antar att det i homosexuella relationer måste finnas en som är ”mannen” och en som är ”kvinnan”, eftersom de utgår från vad som är norm.

Könsuttryck

Hur en person uttrycker sitt kön genom attribut till exempel kläder, kroppsspråk, frisyr, röst med mera.

Könsidentitet

Det som en person känner sig som, det kön hen identifierar sig som. Könsuttryck och könsidentitet behöver inte hänga ihop. Även om andra tycker att någon ”ser ut som en kvinna”, är det inte det som definierar någons kön. Biologiskt kön (alltså ens könsorgan) har inte med vare sig könsidentitet eller könsuttryck att göra.

Annons

Ickebinär transperson

Binär betyder att någonting består av två delar, till exempel ja eller nej, antingen eller, kvinna eller man. Att vara ickebinär transperson betyder att en inte är det ena eller andra av de två stereotypa könen, alltså att en inte är kvinna eller man. Många ickebinära transpersoner identifierar sig inte med kön alls, de känner sig som och tänker helt enkelt att de är en människa.

Transperson

En person vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med normen för det juridiska kön personen tilldelades när hen föddes. Det går att vara trans på många olika sätt, men det är vanligt att på olika sätt uppleva att ens kropp inte stämmer överens med hur en känner sig. Ordet trans är latin för ”överskridande”. Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika sätt. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra.

Annons

Transvestit

Ett sätt att vara transperson på. Som transvestit klär en sig i det motsatta könets kläder och använder då ett annat pronomen och namn. Det är vanligast att män är transvestiter och klär sig då ibland i så kallade kvinnokläder. Att vara transvestit har inte med sexuell läggning att göra och det går att ha vilken sexuell läggning som helst. De flesta män som är transvestiter är heterosexuella, men det är också vanligt att vara bög eller bisexuell.

Transsexuell

Ytterligare ett sätt att vara transperson på. Transsexuell är en person som genomgått eller väntar på att få genomgå könsbekräftande vård samt byta personnummer, så att den får ett personnummer som stämmer överens med det kön den vill ha. I Sverige är personnumren inte könsneutrala, så om en byter juridisk kön, innebär det att en får ett nytt personnummer.

Cis

Cis är latin och betyder ”på samma sida”. En cisperson är alltså den som inte är trans. Att vara cisperson betyder att olika aspekter av kön ”stämmer överens” och är på samma sida. Att ens biologiska kön (könsorgan), juridiska kön (personnummer) sociala kön (könsuttryck) och könsidentitet följer normen för vad en kille eller tjej är.

Könsdysfori

Det lidande som en person kan känna på grund av att ha fel kropp. Könsdysfori är en medicinsk term och för att få hjälp med könsbekräftande vård krävs en medicinsk diagnos som en kan få av läkare. Alla transpersoner har inte könsdysfori, men kan ändå vilja ha könsbekräftande vård.

Snabblärande kortfilm

UR och programmet ”Tack gud jag är homo” har skapat en kort video för att reda ut begreppen. Se den här:

Foto: TT
Källa: UR, RFSL

Annons