Samtal om relationer, samtycke och porr börjar ingå i sexundervisning

Par som pussas

Grundskolan och gymnasiets Sex- och samlevnad byter namn till Sexualitet, samtycke och relationer. Nu uppdateras sexualundervisningen och samtal om porr, samtycke, normer, relationer och frivillighet ska lyftas mer och stärka elevernas respekt för sig själv och andra.


Show more

När Skolinspektionen såg över hur sexualundervisningen funkade i grund- och gymnasieskolan för några år sen hittade man flera svagheter. Bland annat kände lärarna sig osäkra och okunniga och undervisningen saknade delar som både skolinspektionen och forskare påtalat borde vara en naturlig del av den. Till exempel att lektionerna sällan innehöll diskussioner och undervisning om normer och värderingar, och hur man behandlar varandra i relationer.

Ny sex och samlevnads-undervisning i skolan

– Eleverna själva säger att de vill ha mer och bättre sexualundervisning. De vill också lära sig om hur man får relationer att fungera på ett bra sätt, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) till TT.

Med ett nytt beslutet från regeringen idag byter ämnet namn från Sex och samlevnad till Sexualitet, samtycke och relationer.

I den nya utformningen ska frågor om samtycke och frivillighet lyftas mer.

Porr och hedersvåld ska lyftas mer i skolan

Man ska också diskutera normer i högre grad, liksom pornografi där eleverna ska lära sig att ”utveckla ett kritiskt förhållningssätt”.

– Pornografi finns bara ett knapptryck bort i barns och ungas telefoner. Det kan vara väldigt grov våldspornografi. Jag hör om flickor som känner oro för krav på strypsex, och unga killar som känner press på att det ska gå till som i pornografin. Där måste vuxenvärlden möta upp och prata om dessa frågor, säger Åsa Lindhagen.

Hedersrelaterat våld och förtryck ska också ingå i den nya kursplanen, som kommer att gälla från och med höstterminen 2022, då nya kursplaner i grundskolan också börjar gälla.

Källa: TT

Foto: TT

Regeringen: Alla lärare ska utbildas inom sex och samlevnad

10 mammor berättar: Så pratar jag med mina barn om sex

Dags att prata preventivmedel med ditt barn? Så gör du!