Siffran för psykisk ohälsa hos barn fördubblad på tio år

Ung kvinna vid bord med mobilen i handen.

På tio år har antalet barn som lider av psykisk ohälsa fördubblats, visar nya siffror från Socialstyrelsen. Nu uppdateras riktlinjerna: "Fler ska få hjälp så tidigt som möjligt".

Mellan åren 2006 och 2016 fördubblades antalet barn som mår psykiskt dåligt, och och samma siffra för ungdomar (18-24 år) ökade med 70 procent, enligt siffror som presenterades av Socialstyrelsen i DN Debatt.

Projektgruppen som skrivit debattartikeln skriver att en förändring behövs snarast: “För att vården ska kunna möta den ökade psykiska ohälsan hos framför allt unga människor och för att fler ska få hjälp så tidigt som möjligt”.

Risk för långvarig sjukdom

Nu uppdaterar Socialstyrelsen också sina nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. En föreslagen åtgärd är att vården ska kunna erbjuda en första bedömning snabbt, så att en behandling ska kunna sättas in tidigt. “Annars kan risken för långvarig sjukdom öka, vilket på sikt också betydligt ökar självmordsrisken”, står det i debattartikeln.

Idag lider omkring 190 000 barn och unga vuxna av psykisk ohälsa i Sverige.

Källa: Dagens Medicin/DN Debatt

Foto: TT