Flickor kommer allt tidigare i puberteten: Ny nordisk studie planerad

flicka i tonåren
1:38

Efter reklamen: 5 saker att kolla upp inför ditt barns sommarjobb

(1:38)

I USA har man under de senaste 25 åren forskat på och fastställt att barns pubertet kryper allt längre ner i åldrarna. I de nordiska länderna är det Danmark och Köpenhamns universitetssjukhus, Rigshospitalet, som bedrivit forskning på området. Även där har man sett liknande resultat, säger Anders Juul, professor vid avdelningen för tillväxt och reproduktion på Rigshospitalet.

– Vi såg att genomsnittsåldern för när puberteten startar (när brösten börjar att växa) var 11 år 1991. När vi undersökte skolbarn på samma skolor 16 år senare så var genomsnittsåldern 9,9 år. Ålder för första menstruationen hade gått från 13,4 till 13 år. Det vill säga ett års tidigare pubertetsstart för flickor, konstaterar Anders Juul.

Anders Juul

Anders Juul är professor på Avdelningen för tillväxt och reproduktion vid Köpenhamns universitetssjukhus. Fotograf Tomas Bertelsen

Hos pojkar går utvecklingen inte lika snabbt. På 16 år hade pubertetsstarten också gått ner, men endast med fyra månader.

Tidig pubertet : Kan bero på hormonstörande ämnen

Vad den allt sjunkande pubertetsstarten beror på vet man inte säkert. En trolig anledning är fetma. Man vet att fettmassan är en bidragande faktor till när puberteten börjar, men det är inte hela förklaringen. I den undersökning som Anders Juul hänvisar till var till exempel inte fetma en bakomliggande orsak.

– Så vi letar efter andra orsaker som också kan bidra till tidigare pubertet, till exempel kemikalier med hormonstörande ämnen. Dock är det svårt att forska på eftersom vi inte kan pröva effekter av kemikalier hos barn i forskningssyfte. Det skulle vara oetiskt, förklarar Anders Juul.

Det man däremot kan göra är djurförsök och forska på kemikalierna i sig, men det kommer inte ge oss hela sanningen.

Effekter av tidig pubertet

På befolkningsnivå är tidig pubertet associerad med en ökad risk för metaboliskt syndrom (fetma, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes) och bröstcancer. För det enskilda barnet kan en tidig pubertet vara problematiskt av helt andra orsaker. Barnets fysiska ålder kan ligga långt före dess mentala ålder och intellektuella mognad.

Tidig pubertet kan vara olyckligt hos det enskilda barnet om det mognar mycket tidigare än sina jämnåriga. Ibland ser man social isolering, oro och en ovilja att delta i gymnastikundervisningen, säger Anders Juul.

Under 2022 planerar Köpenhamns universitetssjukhus för en ny undersökning av tidig pubertet hos skolbarn för att se om utvecklingen fortsätter i samma riktning, på samma sätt som den gör i USA.

Foto: TT

Mer läsning för dig
Ny forskning: Övervikt kan ge tidigare pubertet hos flickor
Så hjälper du ditt barn att hantera puberteten – psykologens bästa tips
Slipp tjata på morgonen! Därför ska du låta tonåringen sova längre