En del av

Vad händer med barn när föräldrar sitter med mobilen? Här är svaret!

23 aug, 2021 
https://image.motherhood.se/image-538804?imageId=538804&width=1320&height=1320&cropw=100&croph=100&x=0&y=0
Lovisa Svedlund
mamma använder mobilen med barn bredvid
Påverkas våra barn av att vi som föräldrar använder mobilen i deras sällskap? Forskningen har tittat på frågan ur flera synvinklar – här är lite av vad man kommit fram till!
Annons
Anders Hansen: Så stänger du av skärmhjärnanBrand logo
Anders Hansen: Så stänger du av skärmhjärnan

Vi lever i ett samhälle där mobiltelefoner och skärmar är en naturlig del av vår vardag. De allra flesta föräldrar använder sin mobiltelefon många gånger varje dag, och som vi alla vet är det ett bra verktyg för både förströelse, nöje och för att hitta information, vara social eller få inspiration.

Helt säkert gör du ditt allra bästa som förälder – och din vardag ska inte gå ut på att ha dåligt samvete. Men med det sagt kan det självklart också vara intressant att veta hur vårt mobiltelefonanvändande som föräldrar faktiskt påverkar våra barn.

Här är några vetenskapliga resultat som finns på ämnet.

1. Föräldrar som använder mobilen vid middagsbordet

En stor studie som gjordes i flera länder ställde frågan hur 8-13-åringar kände när deras föräldrar använde mobiltelefonen vid måltider, under familjetid eller under konversationer.

Annons

Sex tusen barn svarade, och 32 procent uppgav att de kände sig "oviktiga" när deras förälder använde sin mobiltelefon under den här typen av umgänge. Barnen kände också i många fall att de var tvungna att tävla med mobiltelefonen om sin förälders uppmärksamhet. Över hälften av barnen tyckte att deras föräldrar tillbringade för mycket tid mes sin mobiltelefon.

mamma och barn vid matbordet med mobiltelefon
Flera studier visar att barn får känslor av att vara oviktiga när vi använder mobiltelefonen i deras sällskap.

2. Mer oro och mindre nyfikenhet

I en studie som gjorts specifikt på mammor och mobilanvändande. Här mätte man bland annat faktorerna:

  • Barnets temperament
  • Barnets social förmåga
  • Barnets utforskande

Resultatet visade att barn uttryckte mer oro och var mindre benägna att utforska sin omgivning, under tiden som mammor använde sin mobiltelefon under forskarnas observation i labbet.

Hur mycket mamman använde sin mobiltelefon utanför labbet visade sig också ha betydelse. Barnen till mammor som hade hög användning av mobiltelefonen i vardagen, visade mer negativitet och hade svårare att återhämta sig emotionellt när deras mamma väl la bort telefonen i labbet. Att vara "icke-responsibel" som förälder på grund av att man använder sin telefon, hade enligt forskarna alltså en negativ inverkan på barnen.

Annons

3. Utåtagerande beteende en konsekvens

En tredje mindre undersökning har man tittat på hur barn reagerade när deras föräldrar plockade upp sin telefon på en snabbmatsrestaurang. Här var det en barnläkaren Jenny Radesky, specialiserad på barns utveckling, som var ansvarig för den kvalitativa undersökningen där hon och hennes kollegor observerade 55 familjers besök på snabbmatsrestauranger.

I över 40 av sällskapen tog en eller fler av de vuxna upp en mobiltelefon och föräldrarnas mönster visade sig i barnens beteende. Barn med föräldrar som satt försjunkna med sin telefon visade i högre grad ett utåtagerande beteende för att få sin förälders uppmärksamhet.

4. Känner ilska och ensamhet

En annan forskare intervjuade tusentals barn mellan åldrarna fyra och 18 år, år 2013. Resultatet visade att många barn kände sig "ledsna, arga och ensamma" när deras föräldrar använde sina mobiltelefoner. Studien kunde inte lägga fram några bevis hur det påverkade barnen på lång sikt att deras föräldrar använde telefonerna men säger: ”vi beter oss på ett sätt som helt säkert signalerar till barnen att de inte spelar roll, inte är intressanta för oss och inte är lika lockande som vem som helst, vad som helst, vilket pling som helst som kan avbryta vår tid tillsammans med dem.”

barn och föräldrar som håller i mobiltelefoner
Även om studien saknade resultat för hur barn påverkas på lång sikt, kan även den kortsiktiga konsekvensen vara tänkvärd.

5. Färre samtal

En studie från Bostons University School of Medicine att när föräldrar var upptagna med sin elektroniska enhet, exempelvis mobil, vid middagen, minskade konversationen med barnet med 20 procent. De icke verbala interaktionerna minskade med 39 procent.

Annons

6. Ögonkontakten viktig

På University of Cambridge har forskare tittat på exakt hur viktig ögonkontakt kan vara för ditt barn. När en mamma och bebis får ögonkontakt synkar deras hjärnaktivitet på ett sätt som signalerar till barnet att deras mamma är tillgänglig för dem och intresserad av att kommunicera. Bebisen gör i sin tur då fler försök till interaktion. Så även om uppkoppling kan vara bra för att till exempel bryta din sociala isolering under föräldraledighet, finns också risker med att missa för mycket av den viktiga ögonkontakten.

mamma som ammar och håller i mobil
Din balans är viktig! Att hålla dig social med andra under föräldraledigheten får dig att må bra, samtidigt är närvaron och ögonkontakten med ditt barn viktig för hur ditt barns sociala utveckling.

7. Föräldrars uppmärksamhet försämras

Olika studier har också undersökt hur uppmärksamheten hos föräldrar påverkas av mobilanvändande, och det finns belägg för att barn i högre grad skadar sig i takt med att användande av 3G-nätet startade. Inte för att de ägnade sig åt mer riskfyllda aktiviteter utan för att föräldrar var mindre uppmärksamma. Även om man kan argumentera för att föräldrar alltid utsatts för, eller varit tvungna att, ha ögonen på annat håll (hot i grottan, ett heltidsjobb man fick under industrialiseringen, radion eller TV:n) kan man ha i åtanke att dagens teknik är utformad för att dra vår uppmärksamhet till sig precis vart vi än går.

Annons

Du ska må bra – men närvaro spelar roll

Du gör ditt bästa som förälder, helt säkert. Och som sagt är det en naturlig del av dagens samhälle och vårt sociala liv att ha och använda en mobiltelefon.

Du hittar vilken balans som funkar för dig och ditt barn. Men i den balansen behöver vi kanske ta in att vårt teknologianvändande tycks spela roll för våra barns utveckling och känslor.

Annons