Covid-19: Här är allt vi vet om vaccinets biverkningar för gravida

vaccin corona

Folkhälsomyndigehtens rekommendation är att du som är gravid ska vaccinera dig mot covid-19 med ett mRna-vaccin.

– Du som är gravid, vaccinera dig. Det skyddar också barnet. Dels har du mindre risk att bli smittad med covid-19, men så finns det också en skyddseffekt (för barnet, reds. anmn.) en period efter förlossningen, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten på en presskonferens idag.

Se också: Ska barn vaccineras mot covid-1? Så tycker experterna

Ska barn vaccineras mot covid-19? Så tycker experterna
0:55

Efter reklamen: Ska barn vaccineras mot covid-19? Så tycker experterna

(0:55)

Slå på ljud

På samma presskonferens ger också Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket en bild av kunskapsläget om hur vaccin mot covid-19 påverkar dig som är gravid.

Och om man som gravid varit orolig för att ta vaccinet berättar myndigheterna nu om flera lugnande slutsatser som dragits i forskningen.

Veronica arthursson

Veronica Arthursson. Foto: Jeanette Höglund/Press

– Som gravid löper man ökad risk för svår covid-19-sjukdom jämfört med jämnåriga icke-gravida. Det gäller framförallt under senare delen av graviditeten. Risken för tidig förlossning ökar om den gravida blir sjuk i covid-19 och att födas för tidigt är i sig en stor risk för barnet, säger Veronica Arthursson, enhetschef vid läkemedelsverket.

Hon säger också:

– Det som är så bra är att de mRNA-vaccinen mot covid-19 som vi använder i Sverige, ger ett mycket bra gott skydd mot svår covid-19-sjukdom även hos gravida.

De vacciner som används i Sverige idag är alla mRNA-vacciner och därmed godkända för att ges till gravida.

Precis blivit gravid? Här är 9 saker du vill veta om de första veckorna

Gravid? Så säkert är vaccin mot covid-19

För att uppmuntra gravida att ta vaccinet radar Veronica Arthursson upp några av de slutsatser som dragits hittills inom forskningen, och av experter, kring hur biverkningar påverkar dig som är gravid.

Vaccinsäkerheten följs upp löpande i hela världen och några studier och slutsatser som gjorts är följande:

  • Det är nu väldigt många gravida kvinnor i världen som vaccinerats mot covid-19, hundratusentals. Det pågår flera uppföljningsstudier av gravida där resultat löpande presenteras och utifrån de vaccindata som hittills finns tillgängliga ser forskarna inget som tyder på en ökad risk för komplikationer eller allvarliga biverkningar i den gravida kvinnan, jämfört med hos en icke gravid.

  • En stor säkerhetsgenomgång har gjorts i USA med drygt 35 000 vaccinerande gravida som följts upp. Där såg man inte några oväntade eller avvikande biverkningar hos den gravida kvinnan. Man såg inte heller någon negativ påverkan på det ofödda barnet.

  • Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) har nyligen gjort en genomgång av ett flertal studier över vaccinets biverkningar för gravida, där sammanlagt 65 000 graviditeter i olika skeden har ingått. Studien pågår fortfarande men en slutsats man redan kunnat dra är att man hittills inte sett några tecken till ökad risk för gravditetskomplikationer, missfall eller tidig födsel hos de gravida som vaccinerats mot covid-19. Man ser också att de vanligaste biverkningarna hos gravida är desamma som som i den övriga befolkningen.

  • Läkemedelsverket i Sverige har ett spontanrapporteringssystem där vem som helst kan lämna uppgifter om exempelvis biverkningar av vaccin mot covid-19. 427 rapporter har hittills kommit in om biverkningar för vaccin mot covid-19 hos gravida. Den stora majoriteten av de här rapporterna handlar om samma typer av biverkningar som rapporteras in i störst utsträckning av befolkningen som helhet. Till exempel huvudvärk, feber, frossa och ont i armen.

Så slutsatsen, säger Veronica Arthursson, är att tillgängliga data tyder på att vi har en hög vaccinsäkerhet även vid gravida.

Gravid: Överförs coronavaccin till fostret?

Hon tar också upp vad hon bedömer är den vanligaste missuppfattningen om graviditeten och vaccin mot covid-19: Att man tror att vaccinet överförs från mamman till barnet.

– Det stämmer inte. Utan vaccinet göra att kvinnan bildar antikroppar mot SARS-CoV-2-viruset. Sen är det mammans antikroppar som, via moderkakan, förs över till barnet, säger Veronica Arthursson.

Bland annat här och här kan du hålla dig uppdaterad om information och forskning som finns om gravida och vaccin mot covid-19.

Foto: TT

Mer läsning för dig
Ökad risk att drabbas av diabetes för barn som haft covid-19
Nya rekommendationer för vaccination av barn
Pandemibebisar kan bli sena i utvecklingen – därför ska du inte oroa dig!

Utvald läsning