Då ska du bli gravid för att få smarta barn

Äldre får friskare barn.

Barn till äldre mammor är smartare och mer framgångsrika, enligt ny forskning. Mer vatten på kvarnen för de som vill vänta med mödraskapet, och kanske sätta karriären och livsstabiliteten först.

Den nya studien visar att äldre kvinnor har flera fördelar mot yngre är det gäller föräldraskap. De har stabilare karriär, det är mindre risk att de röker under graviditeten, och de är mer välutbildade än sina yngre motsvarigheter.

Det här ska enligt studien leda till att äldre kvinnors barn har bättre förutsättningar i skolan och får mer uppmärksamhet från sin mammor, vilket gör att de utvecklas bättre emotionellt och intellektuellt. På vilket sätt en äldre mamma är bättre på att uppmärksamma sitt barn framgår dock inte.

Fördelarna kan väga upp nackdelarna

Forskare som gjort studier på barns utveckling åren 1958, 1970 och 2001 kom fram till att barn som fötts av mödrar mellan 25-29 år gamla klarade sig bäst i de två första omgångarna, jämfört med barn till mödrar mellan 35-39 år. Men 2001 var läget omvänt. Och nu för tiden föder allt fler kvinnor barn efter att de fyllt 30 – vilket tydligen har flera fördelar!

Tidigare har vi fått höra att barnafödande i högre ålder mest medför negativa risker, som att barnet kan få downs syndrom, eller har större risk att drabbas av alzheimers och diabetes senare i livet. Men enligt en finsk studie från förra året kan fördelarna väga upp nackdelarna.

I denna studie ligger samhällets påverkan i fokus, och forskarna menar att i de flesta västerländska länder går utvecklingen framåt hela tiden, både vad gäller forskning och utveckling och utbildning. Det blir alltså stor skillnad om mamman föder barnet när hon är 20 eller 40 år, och att hon föder senare kan leda till att barnet blir både friskare, längre och mer välutbildat.

Källa: Aol, Science Daily

Allt du behöver veta om IVF – så här går det till

14 tidiga tecken på att du är gravid

Utvald läsning