Förlossningskrisen i Stockholm – detta har hänt

TV: Förlossningskrisen i Stockholm – detta har hänt
1:43

Efter reklamen: TV: Förlossningskrisen i Stockholm – detta har hänt

(1:43)

Slå på ljud

Det är ett uppror som har legat och puttrat i flera år. Barnmorskor har varnat om platsbrist, tidsbrist, resursbrist, dålig arbetsmiljö – och otrygga förlossningar. Men i slutet av oktober 2021 hände något. De fick nog.

Här är en recap om förlossningskrisen i Stockholm.

Bakgrund: Förlossningskrisen i Stockholm

Det har länge rapporterats om de svåra arbetsförhållandena på Stockholms förlossningskliniker. Vi kommer här att rada upp några av de senaste årens stora händelser i turerna kring krisen.

Födelsevrålet 2016

Redan 2016 skrev representanter för uppropet Födelsevrålet i en debattartikel i Dagens Arena:

”[barnmorskorna] jobbar inte längre patientsäkert och födande och deras barns säkerhet kan inte längre garanteras.”

Sommaren därpå var det rekordmånga som inte fick plats på Stockholms förlossningar, utan fick åka till andra städer för att föda barn. I Region Stockholms rapport redovisades 56 fall av förlossningar utanför det egna länet under sommaren 2017.

2018: 410 miljoner till Stockholms förlossningar

2018 kommer regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) överens om hur de extra 1,8 miljarderna inom förlossningsvården, som tidigare beslutats om, ska användas. Av pengarna går 410 miljoner kronor till Region Stockholm.

Pengar ska bland annat användas till att stärka kompetensförsörjning och bemanning och att se över och utveckla arbetssätten samt förbättra arbetsmiljön. En del av pengarna går även gå till avgiftsfri livmoderhalscancerscreening.

Se också: Mamman om att föda under förlossningskrisen

Motherhood intervjuar Ida Östensson om förlossningskrisen
3:48

Efter reklamen: Motherhood intervjuar Ida Östensson om förlossningskrisen

(3:48)

Slå på ljud

102 barnmorskors kritik: ”Ni sviker inte bara oss”

I en debattartikel 2020 skrev fler än 100 barnmorskor från Danderyds sjukhus under en debattartikel i Aftonbladet. I artikeln riktades skarp kritik mot sjukhusledningen, politiker och Region Stockholm för den då rådande situationen och de varnade för att patientsäkerheten nu var hotad:

”I går började vår semesterperiod på förlossningen på Danderyds sjukhus. Det saknas barnmorskor på 500 arbetspass på förlossningsavdelningen samt knappt 400 arbetspass på antenatal-/eftervård.”

”Ni sviker inte bara oss. Än mer allvarligt är att ni sviker våra födande kvinnor”.

Massuppsägningarna under 2021

Barnmorskornas varningar har fortsatt att strömma in medan krisen förvärrats. Under 2021 har 42 barnmorskor på Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm sagt upp sig, och bara 24 nyrekryterats. En av de som sagt upp sig är Hannah Dahlbäck som har jobbat som barnmorska på Södersjukhusets förlossningsklinik i fem år.

– Vi jobbade med kniven mot strupen hela tiden. Det fanns inte tid för att äta, för att ta rast eller för att gå på toa, varje dag var likadan, säger hon i en intervju med DN.

I september samma år valde sju chefer på SÖS BB och förlossning att avsäga sig ansvaret för arbetsmiljön i hopp om att politikerna skulle lyssna. I slutet av oktober valde samtliga chefer på SÖS förlossning att avsäga sig sina chefsroller.

Fredagen den 29 oktober kom beskedet att 26 barnmorskor på Danderyds sjukhus säger upp sig. Några dagar senare stod det klart att 40% av de anställda sagt upp sig.

Barnmorskeupproret – studenter säger ifrån

Endast fyra av 31 barnmorskestudenter i Göteborg överväger att arbeta som barnmorskor efter examen – på grund av den dåliga arbetsmiljön, visar en rapport. Frustrationen fick studenterna att starta initiativet Barnmorskeupproret.

Barnmorskestudenternas uppror ”Nu får det vara nog”

Barnmorskestudenterna vid Göteborgs universitet skickade i slutet av oktober 2021 ett öppet brev med en kravlista till ledningen på Östra sjukhusets kvinnoklinik, förlossningarna på NÄL och SÄS och socialminister Lena Hallengren.

– Som studenter har vi den möjligheten att faktiskt skapa förändring eftersom vi inte har bundit upp oss hos någon arbetsgivare. Vi vill ställa lite mer krav, säger en av grundarna Gabrielle Baker till Expressen.

Regionen tillsätter förlossningssamordnare

I samband med massuppsägningarna 2021 beslutade Region Stockholm att tillsätta en förlossningssamordnare. I uppdraget ingår bland annat att förutsättningslöst se över möjliga lösningar på kort sikt för att säkerställa regionens förlossningskapacitet.

I november kom sjukhusledningarna och regionledningen överens om nya åtgärder för att lösa förlossningskrisen i region Stockholm. Överenskommelsen var att man ska jobba för en barnmorska per föderska i aktiv förlossning. Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet vill dock veta hur man ska kunna nå det. Det finns fortfarande många frågetecken.

– Det är modigt och bra av Region Stockholm att de går ut med att de vill ha en barnmorska per födande. Det är precis det vi strävar efter i hela Sverige, säger Åsa till DN.

– Men rent konkret krävs det väldigt stora insatser för att få så pass många barnmorskor i tjänst att man kan arbeta på det sättet. Jag hade önskat få veta hur man ska nå målet. Det är det som är det intressanta, fortsätter hon.

Texten uppdateras allt eftersom.

Källa: Sveriges radio, Dagens Nyheter, SVT

Mer läsning för dig
Irene Svenonius svarar på kritiken mot förlossningsvården i Region Stockholm
Eva Nordlund: ”Det stora problemet är att få barnmorskor att vilja stanna kvar”
Barnmorskan om förlossningsvården: Så löser vi vardagen – kris för kris

Utvald läsning