En del av

Nya studien visar: Så påverkas gravida av covid-19

02 sep, 2020 
Lovisa Svedlund
Gravida som haft covid-19 löper större risk att föda för tidigt, jämfört med friska gravida. Det kan forskare konstatera efter att ha tittat på fall från flera länder.
Annons

I en ny studie har forskare från bland andra Nederländerna, Kina, USA och Storbritannien kommit fram till nya svar vad gäller hur covid-19 kan påverka gravida kvinnor, rapporterar TT.

Covid-19 leder till högre risk att föda tidigt

Eftersom viruset fortfarande är nytt har forskningsresultaten spretat en del hittills. Men nu har forskningsgruppen sammanställt kunskapsläget om corona och graviditet från totalt 77 studier som gjorts i flera av världens länder. Sammanlagt har knappt 11 500 kvinnor, som befunnit sig under eller strax efter graviditet, ingått i studien.

En av slutsatserna är att de kvinnor som haft covid-19 under graviditeten oftare födde för tidigt, det vill säga innan vecka 37, jämfört med de kvinnor som bara varit friska.

Fler av de nyfödda med en mamma som haft covid-19 behövde vård på neonatalavdelning, jämfört med barn till mammor som varit friska.

Kvinna som ligger med nyfödd bebis i famnen.
Kvinnor som haft coronaviruset led större risk att föda för tidigt, visar ny forskning.

Forskarna kunde också se att dessa risker ökade ju äldre kvinnorna var. Även andra riskfaktorer som diabetes, fetma eller högt blodtryck, i kombination med covid-19, kunde öka riskerna ytterligare för att föda tidigt.

Annons

Forskarna kunde däremot inte se att viruset i mammans kropp lett till ökad risk för dödsfall hos fostret.

Krävt mer intensivvård

En annan slutsats som forskarna kunde dra genom att sammanställa forskningen var att kvinnor som var gravida med covid-19 i högre grad behövt intensivvård, jämfört med icke-gravida kvinnor som haft viruset.

Man poängterar dock att detta kan ha andra bakomliggande orsaker, exempelvis att vårdpersonal kan antas vara mer benägna att lägga in en gravid kvinna med covid-19 på intensivvårdsavdelning.

Kände färre symptom

Ytterligare en slutsats forskarteamet kunde dra var att gravida kvinnor som smittades med covid-19 i lägre grad kände några av de symptom som viruset vanligtvis för med sig, jämfört med än icke-gravida kvinnor med viruset.

Icke-gravida kvinnor kände till exempel i större utsträckning av muskelvärk och feber, jämfört med de gravida kvinnorna.

Forskningsgruppens resultat har granskats av andra forskare och publicerades i den medicinska tidskriften British Medical Journal.

Foto: TT

Födde hemma i badkaret – berättar nu om känslosamma natten!
Annons