10 saker alla föräldrar borde säga till sina barn

mamma och dotter Sm

Vad vi säger – och inte säger – till ett barn är viktigare än vi kanske tror. Uttrycker du dessa ord kommer du inte att ångra dig. Och barnet kommer att tacka dig.

1. ”Du är viktig.”

Förklara vad barnet betyder för dig. Visa med ord och handling hur viktigt barnet är som individ och hur glad du är att just du får vara dess förälder.

2. ”Jag är stolt över dig.”

Barn behöver höra att de är värdefulla. Stärk barnets självkänsla genom positiva ord och visa uppskattning för alla försök till framsteg som barnet gör. Visa att du tror på barnet.

9 (ganska oväntade) knep för att organisera en stor familj

3. ”Dina åsikter spelar roll.”

Att barnet får uttrycka sina tankar och känslor är oerhört viktigt. Lyssna och ställ frågor om vad han eller hon tycker i olika situationer. Det lär barnet hänsyn och respekt.

4. ”Du får säga nej.”

Gör tydligt för barnet att det är okej att säga nej till något han eller hon inte vill. Då förstår barnet också lättare varför du som förälder måste säga nej ibland.

5. ”Det är okej att göra fel.”

Alla gör fel emellanåt – och det är helt okej. Mamma gör fel och pappa gör fel. Att inte belägga barnet med skuldkänslor, utan i stället få det att lära sig av misstaget, är grundläggande för fortsatt nyfikenhet.

6. ”Det var bra gjort.”

Beröm, men fokusera på att berömma insatsen i stället för själva resultatet. Allt handlar inte om att vara bäst eller vinna. Att vara nöjd och uppleva glädje är den viktigaste känslan.

Har du en föräldravänlig arbetsplats? Här är 6 tecken

7. ”Det är roligt att vara med dig.”

Stärk barnet genom att lyfta fram dess individuella talanger och egenskaper. Berätta varför barnet är unikt och varför du uppskattar att tillbringa tid med honom eller henne.

8. ”Berätta mer.”

Var nyfiken när barnet delar med sig av erfarenheter eller funderingar. Visa intresse för barnets upplevelse och stimulera samtalet genom lyhördhet och följdfrågor.

9. ”Jag förstår dig.”

Visa deltagande när barnet är både glatt och ledset. Bekräfta barnets känslor och sympatisera med dess historier och tolkningar. Ingen känsla är rätt eller fel – alla känslor ska bejakas.

10. ”Jag älskar dig.”

Glöm aldrig att uttryckligen ge ditt barn kärlek genom att upprepade gånger tala om hur älskat barnet är. Berätta hur många andra, förutom du, som också älskar barnet. Då lägger du grunden för en trygghet som kan bestå livet ut.

Foto: Shutterstock

5 personlighetsdrag vi ofta ser hos mellanbarnet

Hur bemöter man oförskämda barn? Experterna tipsar