En del av

Barn med helikopterföräldrar kan få problem som vuxna

26 dec, 2018 
AvJenny Grundemark
Mamma och pappa hjälper barnen knyta skorna.
Visst vill man som förälder göra allt för sitt barn. Och helst lite till.Men det kan gå till överdrift.Forskning visar att barn till så kallade helikopterföräldrar riskerar få problem som vuxna.
Annons

På kort sikt kan barnet uppleva många fördelar med helikopterföräldrar. De assisteras i allt från skolarbete till vardagssysslor i hemmet och behöver sällan, eller aldrig, göra något själva. Men det överdrivna föräldraskapet kan slå tillbaka i långa loppet. Här är de största utmaningarna barn med helikopterföräldrar riskerar att möta som vuxna.

1. Problem med hälsan

En studie vid Florida State University i USA visar att barn med överengagerade föräldrar löper större risk att drabbas av hälsorelaterade problem som vuxna. Som barn lär de sig inte att ta hand om sin hälsa då föräldrarna talar om när det är dags att sova, äta och vara aktiva. Utan dessa ständiga påminnelser blir det inte naturligt att i vuxen ålder bry sig om hälsan.

2. Skev självbild

Barn med helikopterföräldrar växer upp i tron att hela världen kretsar kring dem. En fin känsla där och då, men som om den följer med upp i vuxen ålder kan övergå till arrogans och en uppfattning om att alltid ha rätt till det allra bästa. Något som ofta leder till besvikelse när omvärlden inte lever upp till de orimligt högt ställda kraven.

Annons

3. Känslomässiga problem

Helikopterbarn lär sig sällan hantera och förstå sina känslor. Det sköter föräldrarna. Bristen på känslomässig kontroll kan senare bli ett problem när det är dags att flytta hemifrån. Enligt en studie vid University of Mary Washington i Virginia, USA, var högskolestudenter med helikopterföräldrar deprimerade i större utsträckning än andra och allmänt missnöjda med sina liv.

4. Bristande motivation

Forskning visar att helikopterbarn har en tendens att vara lite lata som vuxna och att de ofta saknar det driv och det engagemang som krävs för att lyckas. Vilket kan hänga ihop med den vanligtvis mycket strukturerade tillvaron som barn där lite utrymme ges för fritid. Om det kreativa rummet begränsas utvecklas inte heller motivationen som behövs för att nå uppsatta mål.

Så även om intentionen är den allra bästa kan det vara läge att se över ditt beteende om du i föräldrarollen gärna hjälper till lite i överkant.

Annons