En del av

Datorspel kan göra ditt barn smartare visar ny studie

13 maj, 2022 
Lovisa Svedlund
Blir våra barn osmarta av datorspel, youtube-tittande och sociala medier? Nu motsäger en forskningsstudie gjord på 5000 barn många vanliga uppfattningar om barns skärmtid.
Annons

Har du varit orolig att dataspel bara är dålig stimulans för ditt barn – och att det vore bättre att göra en aktivitet som inte finns på skärmen? Då kanske du kan tänka om!

En ny amerikansk studie slår nämligen fast flera saker om barn och skärmar som går emot många vanliga uppfattningar.

Anders Hansen: Så stänger du av skärmhjärnan

Anders Hansen: Så stänger du av skärmhjärnanBrand logo
Anders Hansen: Så stänger du av skärmhjärnan

En omdebatterad fråga är hur skärmtid påverkar barns hälsa och om intelligensen, också kallat den kognitiva förmågan, ändras till det bättre eller sämre av att tillbringa tid vid skärmar.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med holländska forskare studerat barns skärmvanor över lång tid. I den studien följde man hela 9000 pojkar och flickor i USA.

När barnen var 9 eller 10 år lät man dem göra psykologiska intelligenstester. Samtidigt fick både barn och föräldrar besvara frågor om barnets skärmanvändande, i form av tv-tittande, videotittande, datorspel och användning av sociala medier.

barn vid dator
Studiens reultat går emot vissa gängse uppfattningar om skärmanvändning.

Forskarnas mål var att mäta hur barnens intelligens/kognitiva förmåga utvecklades över tid.

Blev barnen smartare eller mindre smarta av skärmtiden?

Annons

För att få fram ett resultat väntade forskarna drygt två år, och följde därefter upp över 5000 av barnen. Då blev det möjligt att se hur barnens prestation på testerna förändrats mellan det första och andra tillfället, på individnivå.

I mätningen kontrollerade man också för genetiska skillnader påverkade intelligensen, och för skillnader som kunde relateras till utbildning- och inkomstnivå hos föräldrarna.

Resultatet: Barn kan bli smarta av datorspel

Och resultatet blev riktigt intressant.

Det visade sig att barnen i snitt tillbringade 2,5 timmar om dagen åt tv-tittande, 1 timme på datorspel och en halvtimme på sociala medier .

Dessutom visade forskarnas tester något riktigt spännande om barnens intelligens. Nämligen att:

  • Barnen som spelade datorspel mer än snittet, ökade sin intelligens mellan de två testerna. De fick cirka 2,5 så kallade IQ-poäng mer, om man jämförde med snittet.
  • Dessutom visade det sig att tv-tittande, videotittande och användande av sociala medier inte påverkade intelligensen. Det vill säga varken gjorde barnen smartare eller mindre smarta. Det fanns nämligen ingen tydlig effekt åt något håll hos barnen som låg över snittet i den här typen av skärmanvändning.

Resultaten ger stöd för att skärmtid överlag inte har någon negativ effekt på barns kognitiva förmåga, och att datorspelande tvärtom kan bidra till högre intelligens.

Mätte inte fysisk aktivitet eller välmående

Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet har varit med och gjort studien. Han vill vara tydlig med att man inte undersökt hur skärmanvändandet påverkat hur mycket barnen rör på sig, och gör fysiska aktiviteter bortom skärmen.

Annons

Inte heller har man mätt hur det får barnen att må generellt.

– Vi har inte undersökt skärmvanors effekter på fysisk aktivitet, sömn, välmående eller skolprestation och kan därför inte säga något om det. Men resultaten ger stöd för att skärmtid överlag inte har någon negativ effekt på barns kognitiva förmåga, och att datorspelande tvärtom kan bidra till högre intelligens. Detta är i linje med flera experimentella studier av datorspelande, säger han i ett pressmeddelande till Karolinska Institutet.

Miljöfaktorer påverkar intelligensen

Forskarna kan konstatera att studien stärker vissa saker man redan misstänkte. Redan innan har tidigare forskning nämligen visat att intelligens och kognitiv förmåga inte är något konstant hos barn eller vuxna. Hur "smart" man är påverkas av miljöfaktorer omkring oss och inte bara av hur vi föds.

– Vi kommer nu gå vidare och undersöka effekten av andra miljöfaktorer samt hur de kognitiva effekterna relaterar till hjärnans utveckling under barndomen, säger Torkel Klingberg i pressmeddelandet.

Vad studien kan ”missa”

En begränsning med studien är att den enbart omfattar amerikanska barn och inte särskiljer olika typer av datorspel, vilket gör resultaten svåra att generalisera till barn i andra länder med andra spelvanor. Dessutom finns risk för felrapportering eftersom skärmtid och skärmvanor var självrapporterade.
Källa: KI

Vill du läsa mer om forskningen? Här kan du läsa hela publikationen på Scientific Reports.

Annons