Tydliga bilden – här är coronaråden baserat på ditt barns ålder

Pojke i skolan

Redan tidigt under coronapandemin blev det tydligt att olika rekommendationer kunde gälla för barn och vuxna.

Barn drabbas inte lika hårt av viruset av allt att döma hittills. Därför har till exempel grundskolorna fortsatt vara öppna under hela pandemin.

Kan barn ta test för covid-19?

Men även om ditt barn enligt restriktionerna kan röra sig i samhället lite friare än vuxna, kan det vara svårt att veta vad som faktiskt gäller om barnet blir sjuk.

Kan små barn testa sig för viruset? Och när kan man gå tillbaka till skola eller förskola om man varit sjuk?

Corona: Hur länge ska mitt barn stanna hemma?

Nu har Folkhälsomyndigheten publicerat en smart bild med vad som gäller för just ditt barn om hen blir sjuk.

Corona – stanna hemma? Detta gäller för alla

För både barn och vuxna som bara får snabbt övergående symtom, då man till exempel mår bättre redan efter en dag behöver inte testa sig för covid-19.

Rekommendationen är då att endast stanna hemma två dygn för att försäkra sig om att man inte är sjuk och sedan kan man gå tillbaka till skola, förskola, aktiviteter och jobb,

Corona: Hur länge ska skolbarn stanna hemma?

Ska mitt barn i skolålder som fått förkylningssymptom stanna hemma? Även för barn över sex år, från förskoleklass och uppåt, ger Folkhälsomyndigheten specifika rekommendationer.

Om ditt skolbarn gjort provtagning gäller följande:

  • Barn från sex år och uppåt kan göra provtagning för att ta reda på om man har covid-19-viruset.
  • Om provet visar att barnet har covid-19: Stanna hemma totalt minst 7 dygn efter att symtomen startade, varav minst två dygn ska bestå av feberfrihet och allmän förbättring
  • Om provet visar att barnet inte har covid-19: Stanna hemma tills barnets allmäntillstånd tillåter och i enligt vad skolans egna rutiner för sjukfrånvaro säger.

Om ditt skolbarn inte gjort provtagning gäller följande:

  • Vid kortvariga symtom ska barnet stanna hemma så länge hen har symtom + ytterligare två dygn.
  • Vid milda symtom men som är kvarvarande ska barnet stanna hemma totalt minst 7 dygn efter att symtomen startade, varav minst två dygn ska bestå av feberfrihet och allmän förbättring.

Corona: Hur länge ska förskolebarn stanna hemma?

Ska mitt förskolebarn som fått förkylningssymptom stanna hemma? Om ditt barn under sex år bir sjukt med förkylningssymptom, visar Folkhälsomyndighetens smarta bild vad som gäller.

  • Förskolebarn testas vanligtvis inte för viruset.
  • Vid symtom som är kortvariga ska barnet stanna hemma så länge hen har symtom + ytterligare två dygn.
  • Vid milda symtom men som är kvarvarande ska barnet stanna hemma totalt minst 7 dygn efter att symtomen startade, varav minst två dygn ska bestå av feberfrihet och allmän förbättring.
  • Om förskolebarnet gjort provtagning gäller samma regler som för ett skolbarn som testat sig och fått positivt respektive negativt resultat.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: TT

Läs mer:

Gravid med covid-19: Ingen förhöjd risk vid förlossning

Barn med coronavirus har andra symtom än vuxna visar ny studie

Utvald läsning