En del av

Gravid med covid-19: Ingen förhöjd risk vid förlossning

24 sep, 2020 
AvLinn Seipel
Mia Ahlberg, Karolinska Institutet
Mia Ahlberg, barnmorska och forskare vid Karolinska Institutet.
Att bli smittad av coronaviruset under graviditeten innebär inte nödvändigtvis någon ökad risk för förlossningskomplikationer, visar en ny studie. Däremot är andelen havandeskapsförgiftningar hos testpositiva kvinnor något högre.
Annons

Mellan 25 mars och 24 juli lades 2682 kvinnor in vid Karolinska Universitetssjukhuset för förlossning. Samtliga kvinnor screenades för covid-19, oavsett om de uppvisat symtom eller inte. Med information om vilka kvinnor som var smittade och inte, kunde de granska huruvida utfallet av förlossningen påverkades av viruset åt något håll.

– Att bara bära på viruset verkar inte innebära någon risk för vare sig mamman eller barnet, medan det kan se annorlunda ut för dem som blir mer sjuka, säger Mia Ahlberg, barnmorska och forskare vid Karolinska Institutet, till TT.

Ingen påtaglig skillnad mellan grupperna

De två grupperna har jämförts med hänsyn till bland annat ålder, BMI, rökning, socioekonomiska förhållanden samt tidigare graviditeter och sjukdomshistorik.

Därefter registrerades och jämfördes eventuella förlossningskomplikationer, som större blödningar eller för tidig födsel, och det nyfödda barnets Apgarpoäng (= en poängskala med flera parametrar som mäter barnets hälsa).

Annons

– Det finns studier som visar att det kan leda till sämre utfall. Men vi screenade alla som lades in, säger Mia Ahlberg till TT.

Men forskarna från Karolinska Institutet hittar i sin undersökning inget som tyder på att mammor som testats positivt för covid-19 drabbas av fler förlossningskomplikationer, eller att deras barns hälsa vid födseln påverkats negativt.

Två tredjedelar uppvisar inga symtom

Av de 2682 testade kvinnorna var det 156 stycken som var smittade av viruset. Av dessa var det bara en tredjedel som visade några som helst symtom, vilket enligt Mia Ahlberg, sannolikt bör ha påverkat studiens resultat. Gruppen kvinnor som uppvisat symtom var lite för liten för att kunna utvärdera om de löper en högre risk.

– Men om viruset hade varit väldigt farligt för gravida, på samma sätt som sars eller mers är, då hade vi sannolikt sett det, förklarar Mia för TT.

Havandeskapsförgiftning vanligare hos testpositiva

Vidare visar studien att de infekterade kvinnorna hade ett lägre behov av igångsättning av förlossningen (18.7 procent jämfört med 29.6 procent), men att de i högre utsträckning drabbades av havandeskapsförgiftning (7.7 procent jämfört med 4.3 procent).

– Det finns forskning som visar att havandeskapsförgiftning och covid kan ge liknande symtom, men vad gäller skillnaderna i igångsättning har vi ingen förklaring, förklarar Mia.

Källa: Expressen

Annons