Högre risk för vaccinbiverkningar än viruset i sig hos tonårspojkar

pojke som får covid-19-vaccin

I en studie från USA framkom att pojkar i åldern 12-15 år har sex gånger större risk att drabbas av biverkningar från vaccinet än covid-19 i sig, vilket skiljer sig markant jämfört med flickor i samma ålder.
0:58

Efter reklamen: Så har Covid-19 påverkat kvinnor positivt

(0:58)

Studien från USA och University of California är trots att den ännu inte granskats, intressant att ta i beaktning, säger Anders Björkman, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet, i en artikel i Expressen. Den väcker återigen frågan om man verkligen ska vaccinera 12-15-åringarna.

Studien är gjord av ett forskarteam vid universitetet i Kalifornien och har undersökt förekomsten av hjärtmuskelinflammation och bröstsmärtor hos barn 12 till 17 år efter deras andra dos vaccin.

Anders Björkman menar att risken för hjärtpåverkan hos denna åldersgrupp är så pass hög att den inte bör försummas.

Risken för hjärtkomplikationer för pojkar 12-15 år efter vaccinering är 162,2 på miljonen. Den siffran har sedan jämförts med riskerna för allvarliga komplikationer och behov av sjukvård på grund av covid-19-infektion. Risken att drabbas av vaccinbiverkningar är enligt studien sex gånger högre. Ett resultat som får professor Anders Björkman att börja fundera över om nyttan med vaccin hos pojkar verkligen överväger riskerna.

Skillnaden mellan pojkar och flickors reaktion på vaccinet är alltså slående.

– Pojkar verkar löpa mer än tio gånger så hög risk som flickor att drabbas och då hamnar man helt plötsligt i antal där det börjar irritera. För flickorna är risken att drabbas en på 100 000 men hos pojkarna börjar vi komma upp i en på 5 000, säger Anders Björkman i artikeln.

Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om barn och covid-19-vaccin.

Foto: TT

Detta gäller vid vaccinering av barn

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har godkänt covid-vaccin för barn från 12 år, men I Sverige är fortfarande åldergränsen 16 år.

Folkhälsomyndigheten erbjuder i nuläget vaccination mot covid-19 för vissa patientgrupper i åldersgruppen 12–15 år. Det handlar om barn med vissa medicinska tillstånd och med en ökad risk att bli allvarligt sjuk i virusinfektioner.

Mer läsning för dig
Därför åker svenska familjen utomlands för att vaccinera dottern mot covid-19
Lärarnas Riksförbund vill att barn från tolv år ska erbjudas vaccin
Tonåringar ska själva kunna vaccinera sig – utan föräldrarnas samtycke