Ska barn i Sverige få vaccin mot covid-19? Snart tar EU beslut

barn vaccin covid sverige
0:59

Efter reklamen: Så söker du coronaersättning som gravid

(0:59)

Slå på ljud

Imorgon, fredag, kan alltså EU:s läkemedelsmyndighet EMA ge fritt fram till länderna i unionen att börja rekommendera vaccination mot covid-19 även av barn. Frågan som ligger på bordet är om barn mellan 12 och 15 år ska vaccineras.

Argument för och emot att vaccinera barn mot covid-19

Argumenten för att vaccinera barn handlar i nuläget mest om att skapa flockimmunitet och skydda andra från att bli smittade av barn. Barn som inte har kommit i puberteten ännu blir dock själva sällan svårt sjuka i covid-19.

Till Svenska Dagbladet säger barnläkaren och immunologiforskaren Petter Brodin vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet att långtids-covid och så kallad hyperinflammation drabbar ungefär 1 av 20 000 barn. Dessutom är barn inte lika smittsamma som vuxna.

En aspekt som EU har att ta hänsyn till är alltså den etiska – man kan se det som att man främst skulle massvaccinera barn för andras skull. Samtidigt kan vaccin för barn vara ett bra verktyg om olika varianter av covid-19 flammar upp lokalt, i skolor exempelvis. För barn i riksgrupp kan vaccin också vara användbart. Dessutom kan det underlätta resande för familjer, om vissa länder skulle börja kräva att barn är vaccinerade, eller om föräldrar vill känna sig extra trygga när de reser med barn.

Risker att vaccinera barn mot covid-19 – vilka är de?

Hittills har drygt en halv miljon barn fått vaccin i USA – och ännu kan man inte se några signaler på risker eller speciella biverkningar. Det som rapporterats är samma som för vuxna: bland annat att det gör ont i armen där man tagit sprutan, huvudvärk och feber har rapporterats in i USA.

Petter Brodin kommenterar dock till Svenska Dagbladet att det är en kort uppföljningstid och att man inte kan utesluta andra biverkningar ännu.

På längre sikt kan man kanske ge vaccinet till mindre barn och även småbarn, säger han. Men då måste fler studier göras först.

När det kommer till de äldre barnen kan man i dagsläget dock också luta sig på att miljoner vuxna fått vaccin i världen, och fysiskt skiljer sig inte äldre tonåringar mycket menar han.

Framförallt kan man komma ihåg, om man har biverkningar från svininfluensaviruset färskt i minnet och som en farhåga för sitt barn, att detta handlar om ett annat virus och en annan typ av vaccin. MRNA-vaccinet som används mot covid-19 har tagits fram och funkar på ett helt annat sätt, och har än inga tecken på svåra biverkningar i de kliniska studier som gjort på varken vuxna eller barn.

När kan barn vaccineras i Sverige?

Om EU säger ja till att vaccinera även barn i åldern 12-15 i EU, går frågan vidare till svenska Folkhälsomyndigheten om det ska bli en rekommendation i Sverige. Om rekommendationen träder ikraft kommer fråga därefter också vara om/när det finns tillräckligt med doser för att börja vaccinera barn. Eventuellt finns potential att påbörja vaccinering av äldre barn hösten 2021, enligt Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström.

Foto: TT

Källa: Svenska Dagbladet

Mer läsning för dig
Vaccinpass för barn och vuxen – här är allt vi vet om hur det ska funka
Fler barn får långtidscovid – här är vanligaste symtomen