Mammor med dessa 5 vanor minskar risken för fetma hos barnen

Dina vanor har större påverkan på dina barn än du kanske tror.

En hälsosam livsstil hos mamman ökar chanserna för hälsosam vikt hos barnet – det kan låta självklart, men nu har forskare hittat 5 vanor som kan ha extra stor betydelse.

I Sverige har andelen feta pojkar trefaldigats sedan 70-talet och andelen feta flickor har fördubblats, visar en studie från 2017. År 1975 led 2,3 procent av flickorna och 2,6 procent av pojkarna av fetma. Siffrorna i dag ligger på 4,7 och 8,5 procent.

Framför allt är det i grupper med sämre utbildning och lägre inkomster som siffrorna stiger.

Nu visar en ny studie, från School of Public Health vid Harvard, att det finns fem goda vanor en mamma kan ha, som minskar risken att hennes barn blir överviktigt eller drabbas av fetma. Om mamman lever med dessa vanor minskar risken för fetma med hela 75 procent – och om både mamma och barn lever efter vanorna minskar risken med hela 82 procent.a

Resultaten är en del av en större studie kallad “Growing up Today”, och har gjorts på 24 289 barn till 16 945 mammor. Av dessa kunde man se att 1282 barn (5,3 procent) utvecklade fetma under en femårsperiod.

Forskarna kunde se att faktorer som fetma hos mamman, rökning och fysisk inaktivitet hade starka kopplingar till barnets sannolikhet att utveckla fetma mellan 9 och 18 års ålder.

Och även om man kunde att en överlag hälsosam livsstil hos mamma och barn ökar chanserna för en sund vikt (samt minskad risk för diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar) hos barnet, som fanns det vissa faktorer som var för sig hade stor betydelse – och dessa fem var:

Hälsosam kost

Mammor som åt hälsosamt, enligt Healthy Eating Index, minskade risken för övervikt och fetma hos sina barn – om de också motionerade och drack måttligt med alkohol. Med hälsosam kost menades att kvinnorna till hörde “topp 40” på indexet, och åt mer grönsaker, frukt, nötter, fullkorn, omega 3 och fleromättade fetter – och mindre av rött och processat kött, mindre sockersötade drycker, transfetter och salt.

Forskarna kunde dock inte se en tydlig koppling mellan enbart hälsosam kost och barnens vikt, vilket förvånade dem. De tror dock att det kan beror på att barn får kostinfluenser från många andra håll, som skolan, vänner och utbudet i matbutikerna där man bor.

Regelbunden motion

Mödrar som fick minst 150 minuters medelhård till hård fysiskt aktivitet i veckan visade sig minska risken för fetma hos sina barn.

Hälsosam vikt

Barn till kvinnor som höll en hälsosam vikt, med ett BMI på mellan 18,5-24,9, hade 56 procents mindre risk att drabbas av fetma, jämfört med barn till kvinnor som hade en ohälsosam vikt.

Lagom med alkohol

Risken för övervikt var även lägre hos barn vars mammor intog lite eller måttligt med alkohol – jämfört med de barn till kvinnor som helt avstod alkohol. Då det var så få mammor med i studien som ansåg sig dricka stora mängder alkohol kunde forskarna inte dra några slutsatser kring samband mellan barnets vikt och moderns stora alkoholintag.

Ingen rökning

Barn vars mammor inte rökte visade sig löpa 31 procents mindre risk för att bli överviktiga eller feta, enligt studien.

Enligt studien hade mammans vanor större påverkan på barnets vikt än barnets egna vanor, och hur exakt det kommer sig kan forskarna ännu inte svara på. Det kan finnas en koppling till depression – då personer som röker är mer benägna att bli deprimerade, medan både träning och måttligt intag av alkohol sägs minska risken för ångest och depression. Depression är nämligen starkt kopplat till övervikt och fetma.

Hur det än kommer sig: Visst kan det vara intressant att se hur mycket barn gör som vi gör – och inte nödvändigtvis som vi lär?

Källa: Science Daily, Harvard Health Foto: IBL

Läs mer:

Ny forskning: Övervikt kan ge tidigare pubertet hos flickor
En cigarett om dagen dubblerar risken för plötslig spädbarnsdöd