Ny studie: Hur du pratar med ditt barn påverkar barnets IQ

Att samtala med småbarn är bra – även om du inte förstår svaret.

Det så kallade livspusslet är inte alltid enkelt att få ihop. Jobb ska synka med hämtningar och lämningar, fritidsaktiviteter och vardagsbestyr. Däremellan ska man också komma ihåg att umgås som familj – något som är viktigt ur flera aspekter. En ny studie, publicerad i Pediatrics, visar nämligen att om vi samtalar med våra småbarn kan deras IQ och språkkunskaper förbättras. Men – det handlar om hur vi pratar.

Måste prata på riktigt

För att få effekt och förbättra den kognitiva förmågan gäller det att kommunicera på riktigt, inte bara slänga sig runt med enstaka ord.

Så: Lägg i från dig telefonen och koppla ner, det är dags att prioritera riktiga samtal – för ditt barns bästa.

I studien har barn i åldrarna 18 månader till två år observerats när de kommunicerat med vuxna och vid åldern nio till 14 år testades deras IQ och språkkunskaper.

Det visade sig att de barn som lyckades hålla igång sina samtal i tidig ålder i genomsnitt presterade hela 14-27 procent bättre på IQ-testerna, samt att de hade större verbal förståelse och ett bättre ordförråd. Lite gör mycket, som det heter. Häftigt, eller hur?

Få pratandet att kännas kul

Även om småbarnen där hemma kanske inte använder “riktiga” ord ännu är det bra om vi vuxna försöker hålla samtalen vid liv. Det är nämligen i åldern 18 till 24 månader som barnen börjar uppmärksamma vokabulär och sätta de i sammanhang för att på sikt börja formulera meningar.

Med andra ord – det handlar inte om rätt eller fel – det viktiga är att vi pratar och får det att kännas kul för de små!

Källa: American Academy of Pediatrics Foto: IBL

Läs mer:

Därför är ditt äldsta barn ditt smartaste barn

Vanliga tecken på att du kan ha ett särbegåvat barn