Rekordlåg alkoholkonsumtion hos ungdomar visar ny rapport

Unga dricker allt mindre visar rapport från 2020

Ungdomar dricker mindre, blir berusade mer sällan och har sin alkoholdebut allt senare. Samtidigt väljer allt fler att avstå alkohol helt. Men vad ligger egentligen till grund för det ändrade beteendet?

Den positiva trenden visar sig i flera mått, och enligt organisationen Prata Om Alkohol finns flera utmärkande anledningar till detta. Deras rapport, som de gjort tillsammans med Ungdomsbarometern och CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning), släpptes i veckan.

I den kan vi läsa om framförallt fyra områden som visar på en tydlig attitydskillnad hos dagens ungdomar.

Troliga anledningar till minskad alkoholkonsumtion hos unga

1. Färre intresserar sig för att festa

Ungdomsbarometerns statistik pekar mot att detta är den tydligaste anledningen till varför unga dricker mindre. De är helt enkelt inte lika intresserade längre av att befinna sig i miljöer där man normalt sett dricker.

2. Fler värdesätter ett hälsosamt liv

Intresset för kost, träning och allmän hälsa har blivit allt vanligare och det gäller även våra ungdomar. Alkohol anses ohälsosamt och är passar inte ihop med en sund livsstil.

3. Man umgås mer med familj/föräldrar

Fler ungdomar prioriterar att vara tillsammans med familjen under sin lediga tid. Detta leder dels till färre festtillfällen men också en ökad kontroll från föräldrarna. Vuxna bjuder även allt mindre på alkohol hemma.

4. Viktigare att prioritera studier och framtid

Det har skett en ganska kraftig minskning i antalet unga som anser att fest är det viktigaste i livet. Dessutom har de skett en ökning i antalet elever som prioriterar att få bra resultat i skolan – och vidareutbilda sig.

Utöver ovan finns nio ytterligare resonemang som Prata Om Alkohol också tror sig påverka den sjunkande alkoholkonsumtionen hos unga. Men för dessa är statistiken, åtminstone inte ännu, lika övertygande som för ovan.

Möjliga anledningar till minskad alkoholkonsumtion hos unga

 1. Man känner sig otrygg i festliga sammanhang, exempelvis på festivaler, gäller framförallt unga tjejer

 2. Man är rädd att tappa kontrollen, och bli filmad i kränkande situationer

 3. Man umgås mer digitalt och har därför inte behov av att fester för att känna social tillhörighet

 4. Utseendefixering gör att man inte vill dricka kalorier eller riskera att behöva missa ett träningstillfälle dagen efter

 5. Samhällsinsatser av olika slag har gett effekt

 6. Ungdomar, eller framförallt unga killar, sitter i större utsträckning hemma och spelar dator/tv-spel

 7. Unga med utländsk bakgrund avstår alkohol av religiösa skäl

 8. Man konsumerar mer energidryck vilket eventuellt kan ersätta alkoholen

 9. Det har skett en viss ökning av de som brukar cannabis, vilket skulle kunna vara ett tecken på att man ersätter alkohol med narkotika

  Läs hela Prata Om Alkohols rapport här.

13 profiler du vill att din tonåring följer på Instagram

7 böcker för din tonåring om kropp, kärlek, sex och relationer