En del av

Vanliga tecken på autism hos barn – då kan du misstänka diagnosen

25 jan, 2022 
Lovisa Svedlund
Hur märker man att ett barn har autism? Här listar vi vanliga tecken på autism hos barn – och reder ut varför det ofta upptäcks senare, eller inte alls, hos flickor.
Annons

Som förälder blir man rätt orolig om man märker att ens barn på olika sätt inte klarar av eller mår bra av sociala situationer. Och misstänker man som förälder att ens barn har en diagnos känns det viktigt att få rätt information, hjälp och stöd.

Se också: Det här är NPF-diagnoser

Det här är NPF-diagnoserBrand logo
Det här är NPF-diagnoser

Autism är en diagnos som tyvärr varit svårare att upptäcka hos flickor än hos pojkar, delvis beroende på historiska könsstereotyper, menar barnpsykiatern Svenny Kopp som forskat på flickor med neuropsykiatriska funnktionsnedsättningar.

Därför upptäcks autism hos flickor mer sällan

När man till exempel kunnat definiera autism hos pojkar genom att se hur barnet fått specialintressen som att bygga modeller eller samla på något, kan det hos flickor röra sig om ett intresse för djur eller att samla på gosedjur. Det finns helt enkelt kvar könsroller och föreställningar där man inte ifrågasätter flickors beteenden på samma sätt som pojkars.

Annons

Flickor och pojkar – även med diagnosen autism – anpassar sig till genusroller man förväntas inta.

– Ingen förälder vill ju att det ska vara något fel och det är svårt att få rätt diagnos, speciellt för flickor. Pojkar är oftast mer utåtagerande med aggressionsutbrott och det blir ju synligt på ett helt annat sätt. Blyga eller tystlåtna flickor som aldrig sover är svårare att förstå, säger Svenny Kopp i en intervju med Aftonbladet.

Även om det blivit bättre är forskaren orolig för hur flickor med autism ofta inte blir upptäckta. Ett av problemen det medför, är hur jobbigt många flickor och tjejer kan få det i skolan.

Oftast klarar man skolan och det sociala livet ganska bra fram till 10-12-årsålder som flicka med autism, men sen kan det blir kämpigt att vara i miljöer med till exempel hög ljudnivå eller mycket stimulans.

Autism gör ofta stimmiga miljöer svåra

En risk då är, för både pojkar och flickor med autism, att man inte klarar av att gå i skolan och en förälder således behöver finnas hemma.

Annons

– Det blir ju ett oerhört problem för hela familjen där en förälder kanske behöver stanna hemma, oftast kvinnan, och det skapar i sin tur ekonomisk oro och en skakig tillvaro. Att få ett autistiskt barn att gå till skolan kan vara en närmast hopplös uppgift, säger Svenny Kopp till Aftonbladet.

Om hon fick önska skulle det finnas lugnare och mindre klasser för barn med autism, där lärare hade mer utbildning.

För att vara som lyckligast behöver barn med autism också få hålla på med just sina specialintressen mycket och känna att man själv har bestämt vad man vill göra, förklarar hon.

– För tjejer är det oftast djur. Har man språkliga och sociala svårigheter är djur tacksamma att vara tillsammans med, säger hon.

Hon tycker det är viktigt att få diagnosen så tidigt som möjligt, eftersom det kommer hjälpa barnet. Hennes råd till föräldrar som är oroliga är därför att fortsätta söka hjälp och information tills att man fått ett svar på vad som kan ligga bakom svårigheterna för ens barn.

Autism hos barn – vanliga tecken

Här listar vi några av de vanligaste tecknen på att ett barn är autistiskt.

 • Har specialintressen som tar upp stor del av tid och energi
 • Har svårt och blir stressade av att göra något nytt eller ovant, till exempel en rollek.
 • Blir stressade av små förändringar i vardagen och mår bäst av fasta vanor som är desamma varje dag
 • Använder föremål i sin omgivning på ett exakt/upprepande sätt
 • Har ett upprepande beteende eller gör stereotypa rörelser
 • Kan hålla långa monologer
 • Uppskattar lugn och ro
 • Reagerar starkt/är överkänslig för sinnesintryck som ljud, känsel och dofter
 • Svårt att tolka andras kroppsspråk
 • Undviker ögonkontakt
 • Svårt att inleda och avsluta samtal
 • Svårt att kommunicera så att hen blir förstådd
 • Svårt att få kompisar
Annons