Får man tvinga föräldrar att ge pengar till klasskassan? Detta gäller

Barn på utflykt och en spargris med pengar.

Vad är det egentligen som gäller när det kommer till att samla in pengar till diverse aktiviteter eller presenter i grundskolan? Alla föräldrar till skolbarn har funderat över det någon gång.

Kanske för att vi själva inte har råd att bidra eller för att vi känner medlidande med andra föräldrar som inte har råd att bidra.

Motherhood reder ut reglerna kring insamlingar i klassen en gång för alla tillsammans med Aida Lindqvist Normohammadi, undervisningsråd vid Skolverket.

Julia Wiberg tipsar inför skolstart
1:05

Efter reklamen: Julia Wiberg tipsar inför skolstart

(1:05)

Slå på ljud

Måste vara helt frivilligt att bidra med pengar

Klassresor och andra utflykter är något som kan anordnas på grundskolans initiativ eller på föräldrarnas och elevernas initiativ. Oavsett vem som ligger bakom så får eventuella avgifter som samlas in inte vara obligatoriska, de måste vara frivilliga.

Detta gäller både om pengar läggs i kassan direkt eller om försäljning ligger bakom inkomsten. Enligt lag så ska nämligen all undervisning i grundskolan vara avgiftsfri.

– Det finns inte några bestämmelser i skolans författningar om insamling av pengar till utflykter, skolresor eller annat. Om vårdnadshavare ska bidra med pengar måste det vara tydligt att det är på frivillig basis, detta eftersom utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri, säger Aida Lindqvist Normohammadi, undervisningsråd vid Skolverket.

Så kan ni spara pengar – genom att leva som förr

Alla elever ska få vara med oavsett om de bidragit eller ej

Alla elever måste få delta oavsett hur aktiviteten finansieras och vare sig deras föräldrar varit delaktiga eller inte. Det får inte finnas någon koppling mellan hur mycket en enskild elev bidrar med och elevens möjligheter att få delta i aktiviteten.

– Skolresor och liknande aktiviteter ska vara öppna för alla elever oavsett om de bidragit med en frivillig avgift eller inte. Är aktiviteten en del av den obligatoriska verksamheten har skolan ett ansvar att följa bestämmelsen om lika tillgång till utbildning, säger Aida Lindqvist Normohammadi.

En lärare har också valmöjligheten att inte delta i aktiviteter som exempelvis skolresor eftersom de sällan ersätts för arbetsinsatsen.

Håll nere kostnaderna under skolstarten – så klarar ni budgeten!

Finns några undantag där alla kan behöva betala

En grundskola får ta ut enstaka avgifter av vårdnadshavare, men enligt lag får de bara medföra obetydliga kostnader för eleverna. Som obetydliga kostnader räknas till exempel en färdbiljett med allmänna kommunikationsmedel och en mindre entréavgift till museum eller liknande.

Sett till en helhetsbedömning får inte de små kostnaderna bli så många att de blir betydliga i slutändan. Det är den som driver skolan som ansvarar för att utbildningen är avgiftsfri.

– Skolverket har ingen allmän rekommendation gällande insamlingar. Det kan vara så att man på en skola har bedömt att en insamling för en aktivitet går att genomföra även med beaktande av att utbildningen ska vara avgiftsfri och att alla ska ha lika tillgång till utbildningen. Det beror på vad skolans rektor beslutat om upplägget, men alla skolor måste förhålla sig till lagstiftningen om avgiftsfri och lika tillgång till utbildningen, säger Aida Lindqvist Normohammadi.

Läsarfråga: Jag vågar inte berätta för barnen om vår dåliga ekonomi

Kostnader som Skolinspektionen i tidigare beslut accepterat vid enstaka tillfällen är:

  • 300 kronor för en studieresa
  • Kostnader för måltider under studieresa
  • 100 kronor för aktiviteter kopplade till idrott och hälsa vid friluftsdagar

Källor: Skolverket, Skolinspektionen

Foto: TT

Mer läsning för dig
Förälderns värsta mardröm – 11 besvärligheter i samband med skolstart
Empati på schemat – här är danska lektionen som blivit en snackis
”Hej då nallen!” – och 12 andra orsaker till varför småbarnsföräldrar ALLTID är sena

Utvald läsning